دانلود نرم افزار COSMOlogic TURBOMOLE 2016 v7.1 x64 – ……. – …….

TURBOMOLE یک بسته نرم افزار بسیار بهینه سازی شده برای شبیه سازی مقیاس بزرگ شیمی کوانتومی مولکول ها, خوشه ها و مواد جامد دوره ای می باشد. نرم افزار TURBOMOLE از مجموعه پایه گاوسی و متخصص در روش پیش بینی ساختار الکترونی از جمله : نظریه تابع چگالی, نظریه Plesset مرتبه دوم مولر استفاده می کند. این روش ها با الگوریتم های فوق العاده کارآمد و پایدار عددی مانند روش انتگرال مستقیم و تبدیل لاپلاس, وضوح هویت, جفت اوربیتال طبیعی و چند قطبی سریع ترکیب شده اند. نرم افزار TURBOMOLE یکی از سریع ترین و پایدار ترین کد های موجود برای شیمی کوانتومی است. بر خلاف بسیاری از برنامه های دیگر, تمرکز اصلی در توسعه TURBOMOLE برای اجریا همه روش ها و توابع پیاده سازی نشده است, اما یک کد سریع و پایدا ارائه کرده است که قادر به درمان مولکول های صنعتی در زمان معقول و حافظه مورد نیاز می باشد.

 

ویژگی و امکانات TURBOMOLE :

  • تمام استاندارد و روش ها برای محاسبات حالت پایه Hartree-Fock, DFT, MP2, CCSD(T)
  • محایبات حالت برانگیخته در سطوح مختلف fRPA, TDDFT, CIS(D), CC2, ADC(2)
  • بهینه سازی هندسی و محاسبات دینامیک مولکولی
  • خواص و طیف مختلف IR, UV/Vis, Raman, CD
  • کد سریع و قابل اعتماد, تخمین مانند RI استفاده شده برای سرعت بخشیدن به محاسبات بدون معرفی خطاهای غیر قابل کنترل و یا ناشناخته
  • توسعه COSMOtools برای برنامه های خاص مانند پارتیشن بندی میسل یا ۳D-alignment و QSAR
  • نسخه برابر برای همه نوع شغل

 

TURBOMOLE is optimized to run out-of-the-box on many hardware platforms running Linux, Windows, Apple systems with Mac OS X, IBM, SGI and Cray Unix/Linux machines which are usually available at supercomputer centers.

In general we recommend machines with at least 1 GB of memory per core and a few ten GB free disk space. 64Bit Hardware and OS is mandatory. All versions of TURBOMOLE include the parallel version, but for intense use or time demanding parallel jobs Linux is highly recommended.

فایل Readme.txt در فولدر Crack را مطالعه کنید.

دانلود COSMOlogic_TURBOMOLE_2016_v7.1

گذرواژه فایل(ها): Password: www.downloadly.ir

۵۵۹ مگابایت


Posted in 1